photo

Náš tým

Sokolovská 438/45
Praha 8, 186 00

+420 777 332 751

info@akvavrik.cz

V naší kanceláři jsou připraveni poskytnout Vám právní pomoc:

Mgr. Jakub Vavřík, advokát je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 11734. Samostatně vykonává advokacii od roku 2007.

Mgr. Leona Sladkovská, advokátní koncipientka je zapsána v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 42304.

Spolupracujeme s: JUDr. Milanem Štembergem, advokátem, zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 15152. S naší kanceláří spolupracuje od roku 2010, jako advokát je samostatně činný od roku 2013. Služby poskytuje prostřednictvím pobočky v naší kanceláři a svého sídla na Kladně, Cyrila Boudy 1444 (pro sjednání schůzky jej telefonicky kontaktujte).

Spolupracujeme s: JUDr. Petrem Holubičkou, advokátem, zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 17032.